KONSOLIDACE PŮJČEK

Konsolidací půjček se rozumí zpravidla sloučení více půjček do jedné.

Na základě posouzení reálných finančních možností a skutečných závazků pomůžeme klientovi sloučit jeho bankovní i nebankovní půjčky do jedné tak, aby své závazky mohl hradit jednou splátkou.

Spolupracujeme s většinou tuzemských bank i s nebankovními splátkovými společnostmi.