VYPLACENÍ EXEKUCÍ

Po dohodě s exekutory či jinými zástavními věřiteli vyplatíme exekuci na nemovitosti našeho klienta.

Důležitou podmínkou tohoto vyplacení je zástava nemovitosti, kterou vlastní klient nebo jiná osoba.