VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Zákonným, důrazným a efektivním způsobem řešíme pro naše klienty smysluplné vymáhání pohledávek,
a to vůči právnickým i fyzickým osobám.

Vedeme přímá a účelná jednání s dlužníky v místě jejich působení, bydliště či zaměstnání.

Včasným vymáháním jsme schopni pro své klienty zajistit maximální plnění při splacení dluhu.