ODDLUŽENÍ

Po analýze finanční situace klienta a zjištěnému závěru, že jediná možnost řešení daného problému je podání žádosti o oddlužení, bezplatně poskytne odborný pracovník klientovi všechny potřebné informace spojené s řešením finanční tísně pomocí tzv.osobního bankrotu.

Žádost o povolení oddlužení zpracovává insolvenční správce, který s naší společností v této oblasti úzce spolupracuje. Klient vypracování žádosti o povolení oddlužení nehradí.

Za zpracování této žádosti si spolupracující insolvenční správce následně vyúčtuje odměnu za jednotlivce 4.000 Kč bez DPH a za manželský pár 6.000 Kč bez DPH, kterou klient uhradí až později ze srážek v rámci splácení svých závazků po schválení oddlužení příslušným soudem.

V průběhu oddlužení musí jednotlivec nebo manželský pár být schopen splatit alespoň 30% svých závazků. Nesplacený zbytek závazků mu bude po 5ti letech prominut. Výhoda tohoto řešení spočívá ve sjednocení platby všech závazků jednou splátkou, která je pak následně použita na úhradu všech závazků. Podáním žádosti o povolení oddlužení se člověk dostane pod ochranu soudu, kdy jsou pozastavena exekuční či jiná vymáhání.

S našimi klienty se setkáváme v našich provozovnách nebo na místě, které sami navrhnou. Zcela běžně dojíždíme v rámci celého Jihočeského kraje ke klientům do místa jejich bydliště. Konzultace je vždy zcela bezplatná. Za cestu účtujeme paušální částku 300 Kč, která kryje pouze náklady na dopravu.